Membrane/ Anahita AsadiFar, Bahar EsnaAshar

Written by CC.

Membrane
Fashion Exhibition
by Anahita AsadiFar and Bahar EsnaAshar
December 24-25, 2015 / 6-9 pm

Studio of Contemporary Creation

” پــوسـتــه “
پوشیدن، به مثابه هنر
نــمـایــش لـبــاس هــای آناهیتا اسدی فر و بهار اثنی عشر
سوم و چهارم دیماه ۱۳۹۴ ساعت ۶ تا ۹ بعدازظهر

اسـتـودیــو آفـریـنـش مـعـاصــر